Warunki korzystania z serwisu

Niniejszym, działając z własnej woli i w swoim interesie, umieszczając (podając) moje dane osobowe w serwisie internetowym ____ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _________ (NIP __________, OGRN __________, zwaną dalej Operatorem), potwierdzam moje zgoda na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych przez Operatora w celu oferty usług, nowych usług oferowanych przez Operatora w celu prowadzenia ankiet, ankiet, badań reklamowych i marketingowych w odniesieniu do usług świadczonych przez Operatora , w tym poprzez bezpośredni kontakt ze mną za pośrednictwem wskazanych przeze mnie na tej stronie środków komunikacji.Uprawnienie to (zgoda) przysługuje na dokonanie w stosunku do moich danych osobowych wszelkich działań niezbędnych i pożądanych dla realizacji powyższych celów, w tym m.in. ograniczanie, zbieranie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wykorzystywanie, przekazywanie, depersonalizacja, blokowanie i niszczenie danych osobowych, co oznacza wszystkie dane wskazane przeze mnie na tej stronie.
Niniejszym potwierdzam, że zostałem poinformowany, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Operatora w dowolny sposób, w tym zarówno z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji (w tym oprogramowania), jak i bez użycia narzędzi automatyzacji (z wykorzystaniem różnych nośników materialnych, w tym nośników papierowych).