Warunki korzystania z serwisu

Niniejszym, działając dobrowolnie i w moim interesie, zamieszczając (wprowadzając) moje dane osobowe na stronie internetowej ____ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _________ (NIP __________, OGRN __________, dalej - Operator) potwierdzam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w celu oferowania usług, nowych usług oferowanych przez Operatora w celu prowadzenia ankiet, ankiet, badań reklamowych i marketingowych w związku ze świadczonymi przez Operatora usługami, w tym poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z mi za pośrednictwem wskazanych przeze mnie na tej stronie środków komunikacji.) służy realizacji wszelkich działań w stosunku do moich danych osobowych, które są niezbędne i pożądane do realizacji ww. celów, w tym w szczególności ich zbierania, usystematyzowania, gromadzenia, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wykorzystywanie, przekazywanie, depersonalizacja, blokowanie i niszczenie danych osobowych personal co oznacza wszystkie dane podane przeze mnie na tej stronie.
Niniejszym potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a, że ​​przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Operatora w jakikolwiek sposób, w tym zarówno z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji (w tym oprogramowania), jak i bez użycia narzędzi automatyzacji (z wykorzystaniem różnych nośników materialnych, w tym nośników papierowych).