Specyfika uzyskania złotej wizy w Hiszpanii

        Zmiany w ustawodawstwie wprowadzone przez rząd hiszpański w 2013 roku otworzyły przed obcokrajowcami nowe perspektywy na pozyskanie zezwolenie na pobyt w Hiszpanii... Oprócz uproszczonej rejestracji prawa do zamieszkania w tym kraju pojawiła się tzw. złota wiza dla inwestorów.

IMG_2356

Wymagania przy odbiorze

        Złota Wiza do Hiszpanii gwarantowane, że zostanie wydane, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

  • zakup luksusowe nieruchomości w Hiszpanii o łącznej wartości co najmniej 500 tys. euro. Może to być jeden lub więcej obiektów mieszkaniowych, w tym lokale mieszkalne, przemysłowe, usługowe, działki gruntu, zrujnowane budynki. Dokument potwierdzający prawa majątkowe wydaje księga wieczysta;
  • otwarcie rachunku bankowego lub zakup akcji za co najmniej 1 mln euro;
  • pożyczka rządowa w formie zakupu obligacji na kwotę ponad 2 mln euro.

IMG_2367

        Źródła funduszy inwestora nie powinny budzić wątpliwości. Dopuszcza się również posiadanie kredytu hipotecznego w wysokości progu inwestycyjnego (500 tys. euro), wystawionego w dowolnym kraju poza Hiszpanią.

        Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią niekaraną ani nie podlegającą odmowie wjazdu do któregokolwiek z państw Schengen. Ponadto potrzebne są środki na życie w kraju i dostępność ubezpieczenia medycznego.

        Po odpowiedniej ocenie swoich możliwości finansowych warto złożyć wniosek do odpowiednich władz. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego wykonania dokumentów, warto skontaktować się ze specjalistami, którzy zapewniają pomoc w uzyskaniu złotej wizy.

[Grupa-4] -IMG_2399_IMG_2403-5-obrazy

Zalety

        Posiadacz złotej wizy ma większe możliwości rozwoju biznesu, zdobycia wykształcenia i generalnie ułożenia sobie życia zgodnie z własnymi preferencjami.

        Co to znaczy:

  • na okres ważności wizy, czyli 1 rok, nieograniczony pobyt w Hiszpanii;
  • złotą wizę można wydać nie tylko inwestorowi, ale także członkom rodziny, pełnoletnim dzieciom i rodzicom pozostającym na utrzymaniu, małżonkom konkubina;
  • nie ma potrzeby nabywania statusu rezydenta podatkowego w Hiszpanii;
  • swobodny przepływ i pobyt przez 3 miesiące w strefie Schengen;
  • możliwość zatrudnienia w Hiszpanii od momentu uzyskania złotej wizy.

        Ponadto inwestor nie musi wjeżdżać do Królestwa w pierwszym trymestrze od dnia uzyskania wizy i spełniać warunek minimalnego okresu pobytu w kraju.